[SMWP_113] Labirynt

Link do zadania:
http://www.spoj.com/SMWP/problems/SMWP_113/

Omówienie:

Jeżeli a i b to długości boków prostokąta, to szukaną liczbą będzie (a+b-2)!/((a-1)!*(b-1)!)
Trudność może sprawić również modulowanie. Dobrym sposobem jest rozbicie licznika i mianownika na czynniki pierwsze.Po takim rozkładzie powstaje iloczyn,którego modulowanie jest już łatwe :)

[SMWP_112] Rozkład Pracy

Link do zadania:
http://www.spoj.com/SMWP/problems/SMWP_112/

Omówienie:

Tworzymy mapę i wrzucamy każdy początek i koniec, który wystąpił w podanych przedziałach.
Przypisujemy każdej z tych liczb wartość 0. Sortujemy przedziały niemalejąco względem końca.
Po posortowaniu sprawdzamy każdy przedział następująco:
-szukamy na mapie liczby mniejszej od początku przedziału – pomocnicza
-jeżeli wartość dla końca przedziału na mapie jest mniejsza od sumy wartości pomocniczej na mapie i kwoty pieniędzy , to uaktualniamy ją.

Wynikiem jest wartość z mapy dla największego końca.

[SMWP_111] Modalna

Link do zadania:
http://www.spoj.com/SMWP/problems/SMWP_111/

Omówienie:

W związku z tym, że liczby są bardzo duże należy traktować je jako napisy. Możemy je wrzucić do mapy , która będzie zliczała występowanie każdego napisu, następnie sprawdzić od początku mapy do końca, który ciąg znaków wystąpił największą ilość razy. Jeżeli jest kilka takich napisów , wypisujemy „BRAK”/