[SMWP_116] Ranking Gildii

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Link do zadania:
http://www.spoj.com/SMWP/problems/SMWP_116/

Opis problemu:
W zadaniu należy posortować dane składające się z nazw gildii, punktów gildii, liczby graczy, nazwy graczy, poziomów graczy oraz ich współczynnika K/D. Priorytety sortowania zostały określone w następujący sposób:
1) Gildie według malejącej liczby punktów, malejącej liczby graczy, alfabetycznie względem nazwy gildii.
2) Gracze w obrębie danej gildii według malejącego poziomu, malejącego współczynnika K/D, alfabetycznie względem nazwy gracza.

Rozwiązanie:
Zadanie jest dosyć proste, lecz jednocześnie odmienne od problemów zamieszczonych na spoju. W większości tamtejszych zadań mamy określoną jedną strukturę i to właśnie ją musimy posortować. W tym zadaniu każda z gildii zawiera określoną liczbę graczy, którzy są również indywidualnie obdarzeni pewnymi cechami takimi jak nazwa, lvl, K/D, dzięki czemu są oni rozróżnialni. Musimy więc stworzyć dwie struktury, które są ze sobą połączone. Struktura gildii pełni tutaj rolę nadrzędną, dlatego to w niej umieszczamy strukturę graczy. Natomiast priorytety sortowania umieszczamy w obydwu zgodne z wymaganiami.
Należy jednocześnie pamiętać o odpowiednim formacie wyjścia, który zawiera tylko same nazwy zarówno graczy jak i gildii. A ponadto po nazwie gildii występuje znak „:” oraz po wypisaniu graczy z danej gildii pusty wiersz.

Print Friendly

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.